Zincir marketlerden kurban almak caiz midir 2022

Kurban Bayramu bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri ortasında idrak edilecek.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan milyonlarca müslüman, kurbanlık bakmaya da başladı.

Son vakitlerde zincir marketler tarafından da kurban payları satılıyor. Bu marketlerin kurban tertiplerine katılarak Kuran’da açıkça emredilen kurban ibadetinin yerine getirilip getirilemeyeceği merak konusu oldu.

Vekalet yoluyla gerçekleştirilen kurban kesiti için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarda bulundu.

Marketten kurban almayı düşünen vatandaşlar bunun caiz olup olmadığını araştırıyor.

Peki zincir marketten kurban almak caiz midir değil midir? İşte ayrıntılar…

Bir kişi, market yahut kuruluşun şimdi mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/ payını kurban olarak satması caiz midir?

Mevcut olmayan lakin vasıfları belirlenmiş bir malın peşin parayla satılmasına selem akdi denir. Mal sahibi, ortada olmayan makul vasıflardaki bir hayvanı taahhüt edip satıyorsa bu durum selem akdine gireceğinden mezhepler ortasında ihtilaf kelam mevzusudur.

Hanefî mezhebine nazaran selem akdi ölçü yahut tartı ile alınıp satılan mislî mallarda yapılabilir. Hayvanlar ise kıyemî mallardan sayıldıkları için sonradan teslimi kuralıyla (selem yoluyla) satılmaları caiz değildir. Buna bağlı olarak Hanefilere nazaran payı satılan hayvanın mevcut olması gerekir. Çünkü mevcut olmayan hayvanın satışı caiz değildir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 209). Bununla birlikte sonraki Hanefiler hayvanlarda da selemin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

Şâfiî mezhebine nazaran ise hayvanın cinsi, sıfatları ve yaşı belirlendiğinde belirsizlik büyük ölçüde giderilmiş olacağından selem yoluyla hayvanların alım satımı caiz olur (Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, IV, 203, 206).

Bu görüşe nazaran, üstte zikredilen kuralların sağlanması halinde market çeşidi kuruluşların şimdi mülkiyetinde olmayan hayvanların paylarını satması caiz olur.

Ayrıca bu çeşit kuruluşların; mülkiyetlerinde olan küçükbaş hayvanları yahut büyükbaş hayvanların paylarını ve bu payların sahiplerini belirlemek kaidesiyle, kurban payı olarak satmalarında bir sakınca yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.