Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler 2022

Kuran-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir, 27 Nisan Çarşamba günü idrak ediliyor.

Kadir Suresi ile müjdelenen Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak biliniyor.

Müslüman alemi bu gecede ellerini semaya açacak ve ibadetler gerçekleştirecek.

Kadir Gecesi’nde çekilecek zikirler ve tesbihler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, Kadir gecesi çekilecek zikir ve tesbihler neler, hangileridir? İşte Kadir gecesi tesbih ve zikirleri 2022…

Kadir gecesi çekilecek zikirler

 • 100 “Elem neşrah leke sadrak…”

 • 100 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”

 • 100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

 • 100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

 • 100 La ilaheillallah

 • 100 Elhamdülillah

 • 100 Allahü Ekber

 • 100 Sübhanallah

 • 100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

 • 100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

 • 100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed

Kadir gecesi çekilecek tesbih duaları

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

(Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: “Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.”

Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe İllallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Kadir Suresi okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.