BİLSEM sınav sonuç tarihi: MEB 2022 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak nitelendiriliyor.

Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler için uygulanan Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı (2022 yılı BİLSEM) değerlendirmeleri ise devam ediyor.

Özel yetenekli çocukların zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik gibi pek çok alanda özel eğitim gördükleri ön değerlendirme sürecinin ardından BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor.

Söz konusu sınavlar devam ederken sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, ”2022 BİLSEM sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi…

2022 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşecek.

Yapılan değerlendirme sonrası BİLSEM sınav sonuçları, 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

Ön değerlendirme nasıl yapılacak?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir.

Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.